21.03.2016. Імплементація acquis communautaire є дуже важливою для України: аналітичний документ, Суспільство і довкілля


В аналітичному документі «Межі імплементації  acquis communautaire в Україні у сфері охорони довкілля» експерти РАЦ «Суспільство і довкілля» пропонують аналіз окремих викликів та труднощів, що виникають у процесі імплементації екологічного законодавства ЄС та шляхів їх подолання.

Імплементація acquis communautaire є дуже важливою для України – не лише у зв’язку з потребою виконувати положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а й через гостру необхідність провести в країні прогресивні реформи, запровадити європейські стандарти.

Читати повний текст документу.