Керівництво


Офіс зв’язку українських аналітичних центрів є неприбутковою організацією,  зареєстрована у відповідності до бельгійського законодавства. Керівні органи Офісу складаються з Загальних Зборів членів Офісу і Правління. У своїй діяльності керівні органи Офісу керуються положеннями Статуту і Стратегії.

 

Загальні збори

Загальні Збори складаються з усіх повноправних членів Офісу. Вони мають, серед іншого, ексклюзивні повноваження з внесення змін до Статуту, затвердження бюджету та бухгалтерських звітів та виключення дійсних членів Офісу. Загальні збори проходять щонайменше раз на рік. Вони обирають Правління та визначають термін його дії.  Асоційовані члени можуть бути присутніми на Загальних зборах, однак не беруть участі у голосуванні.

 

Правління

До складу Правління можуть бути обрані представники повноправних членів Офісу. Члени Правління діють колегіально і несуть відповідальність за прийняття стратегії  і керівництво щоденною діяльністю організації.Члени правління проводять регулярні засідання для вирішення важливих для діяльності Офісу питань.

Нинішній склад Правління було обрано 26-го лютого 2019р. Термін дії цього Правління триватиме до наступних Загальних Зборів, які відбудуться в першому кварталі 2020р.

 

Члени Правління

Ігор Бураковський, д-р. екон. наук
Голова Правління, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Ірина Бекешкіна,
Директор Фонду “Демократичні Ініціативи” імені Ілька Кучеріва
Олена Павленко, канд. політ. наук
Президент Діксі Груп
Галина Пастух
Керівник проектів Агенції журналістики даних “ТЕКСТИ”
Олена Карбу (Пристайко), канд. політ. наук
Виконавчий директор та співзасновник Офісу зв’язку українських аналітичних центрів в Брюсселі
Ірина Сушко
Виконавчий директор Громадської організації “Європа без бар’єрів”
Андрій Кулаков
Програмний директор “Інтерньюз-Україна”