Керівництво

Офіс – це неприбуткова асоціація аналітичних центрів України та ЄС, зареєстрована у відповідності до бельгійського законодавства. Керівні органи Офісу складаються з Загальних Зборів членів Офісу і Правління. У своїй діяльності керівні органи Офісу керуються положеннями Статуту. Офіс також прийняв Стратегію на 2015 -2017 рр.

Загальні збори

Загальні Збори складаються з усіх повноправних членів Офісу. Вони мають, серед іншого, ексклюзивні повноваження з внесення змін до Статуту, затвердження бюджету та бухгалтерських звітів, найму та звільнення аудиторів та виключення дійсних членів Офісу. Вони також обирають Правління та визначають термін його дії. Загальні збори проходять щонайменше раз на рік. Асоційовані члени можуть бути присутніми на Загальних зборах, однак не беруть участі у голосуванні.

Правління

До складу Правління можуть бути обрані представники повноправних членів Офісу. Члени Правління діють колегіально і відповідальні за прийняття стратегії, обрання Голови Правління і виконавчого директора Офісу, а також керівництво щоденною діяльністю організації. Члени Офісу також приймають рішення щодо схвалення або відхилення заявок на членство.
Нинішній склад Правління було обрано 23-го лютого 2017р. Термін дії цього Правління триватиме до наступних Загальних Зборів в 2018р.

Члени Правління

Ігор Бураковський, д-р. екон. наук
Голова Правління, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Галина Пастух,
Керівник проектів Агенції журналістики даних “ТЕКСТИ”.
Ірина Бекешкіна,
Директор Фонду «Демократичні Ініціативи імені Ілька Кучеріва».
Олександр Сушко, канд. політ. наук
Науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва.
Олена Павленко, канд. політ. наук
Президент Діксі Груп.
Олена Пристайко, канд. політ. наук
Виконавчий директор та співзасновник Офісу зв’язку українських аналітичних центрів в Брюсселі.
Ольга Айвазовська
Голова Правління Громадянської мережі «ОПОРА».