Керівництво


Офіс зв’язку українських аналітичних центрів є неприбутковою організацією,  зареєстрованою у відповідності до бельгійського законодавства. Керівні органи Офісу складаються з Загальних зборів членів Офісу і Правління. У своїй діяльності керівні органи Офісу керуються положеннями Статуту і Стратегії.

 

Загальні збори

Загальні збори складаються з усіх членів Офісу. Загальні збори мають ексклюзивні повноваження з внесення змін до Статуту, затвердження бюджету та бухгалтерських звітів та виключення дійсних членів Офісу. Загальні збори проходять щонайменше раз на рік. Вони обирають Правління та визначають термін його дії.  Асоційовані члени присутні на Загальних зборах, однак не мають права голосу.

 

Правління

До складу Правління можуть бути обрані представники дійсних членів Офісу. Правління діє колегіально і несе відповідальність за визначення напрямків діяльності організації та супровід  виконавчої команди. Правління проводить регулярні засідання для вирішення важливих для діяльності Офісу питань.

Нинішній склад Правління було обрано 27 липня 2021 року.

 

Члени Правління

Галина Пастух,
Голова Правління,
Агенція журналістики даних “ТЕКСТИ”
Наталія Андрусевич,
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»
Олена Карбу,
Офіс зв’язку українських аналітичних центрів в Брюсселі
Оксана Кузяків,
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
Роман Куйбіда,
Центр політико-правових реформ