Оцінка ситуації в країні та електоральні орієнтації громадян України на президентських виборах


Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 рокуметодом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Оцінка ситуації в країні

Лише 20% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 65,5% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. Рік тому − у грудні 2020 р. − ці показники становили відповідно 16,5% і 67%.

18% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 54% ˗ що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 18% ˗ що не здатна їх подолати.

Читати далі