Очікування бізнесу в тримісячній перспективі позитивні – Ділова думка


У II кварталі 2021 року ділова активність підприємств зростала на фоні двох протилежних тенденцій — зменшення невизначеності, з одного боку, але погіршення як оцінки ділового середовища, так й очікувань щодо майбутніх змін середовища, з іншого. Такі результати щоквартальної оцінки ділового клімату “Ділова думка”.

Аналітичний звіт за результатами опитування керівників промислових підприємств України на сайті ІЕД.

Виробничі очікування в тримісячній перспективі позитивні. Значення Індексу змін виробництва у ІІ-му кварталі 2021 року в порівнянні до І-го кварталу 2021 року, істотно збільшилось, хоча і залишається від’ємним та становить -0,05 (було -0,16). З 25,0% до 18,9% зменшилась частка тих підприємств, де обсяги виробництва падали, та з 7,8% до 12,4% збільшилась частка підприємств, де темпи виробництва зростали. Водночас частка тих, де нічого не змінилось збільшилась з 67,2% до 68,7%.

Читати далі