Права дитини в українській школі: згубні практики, що підривають перспективи демократії


Європейська складова громадянської освіти залишилася поза межами декларованої стратегії європейської інтеграції. 

Сприяти поважанню прав i свобод людини, забезпеченню загального i ефективного їх визнання і здiйснення покликана освіти. Стаття 26 (пункт 2)Загальної Декларації прав людини прямовизначає, що «освіта повинна спрямовуватися на всебічний розвиток людської особистості й на поглиблення поваги до прав людини та її основних свобод».

Виконуючи це завдання, західні держави заклали традиції виховання дітей, що ґрунтуються на повазі до прав людини та їх дотриманні, на цінностях свободи і рівності перед законом. Про права людини і принципи демократії учні європейських шкіл впізнають зі змісту навчальних дисциплін. Організація шкільного самоврядування надає можливість бачити, як ці принципи функціонують у реальному житті і навчитися ними користуватись для цивілізованого вирішення проблем.

Радянський режим та його система освіти базувались на прямо протилежних засадах. Ідеологічний вакуум, що виник після руйнації СРСР, не заповнився цінностями демократичного суспільства. Європейська складова громадянської освіти залишилася поза межами декларованої стратегії європейської інтеграції. Тому і до сьогодні «європейські цінності» сприймаються українцями скоріше як ілюзія.

Читати далі