Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні орієнтації громадян (січень–лютий 2021р.)


Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Оцінка процесів, що відбуваються в країні

Лише 14% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 70% дотримуються думки, що події розвиваються в неправильному напрямі. 69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як «дуже погану» або «досить погану» (і лише 2% — як «добру» або «дуже добру», а 26% — як «не погану і не добру»). Дещо краще оцінюється опитаними рівень добробуту їх родини (43% оцінюють його як «дуже» або «досить» поганий, 46% — як «не поганий і не добрий»), 7% — як «добрий» або «дуже добрий».

Читати далі