Як Росія бере на озброєння мовне питання в Україні


Протягом багатьох століть довга боротьба України за державність відзеркалювала неспокійну долю української мови. Пригнічена та маргіналізована протягом усієї царської та радянської епох, українська мова остаточно позбулася другорядного статусу у 1991 році і стала офіційною державною мовою незалежної України. Однак на цьому історія не закінчилася.

Незважаючи на підвищення статусу української мови після розпаду Радянського Союзу, вона продовжує грати роль другої скрипки порівняно з російською на значній частині території країни та у багатьох аспектах повсякденного життя. Починаючи з 90-х років, зусилля щодо регулювання та сприяння використанню української мови замість російської виявились політично вибухонебезпечними та стали символізувати постсоветську кризу незалежності України. Тим часом, національна дискусія з мовного питання відобразила тривалі розбіжності в українському суспільстві щодо ставлення до домінуючої ролі, яку відігравала Росія в минулому країни.

Читати далі (англійською)