Аналіз державних стратегічних документів щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року


Адаптовані до українських умов Цілі Сталого Розвитку (ЦСР) включено у державну політику лише частково.

Інститут суспільно-економічних досліджень презентував аналітичну доповідь, в якій представлено результати дослідження стратегічних документів державної політики України щодо врахування в них Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року 193-ма державами-членами Організації Об’єднаних Націй на саміті зі сталого розвитку в Нью-Йорку й адаптованих для України.

Дослідження проводилося на основі методології ООН. Експерти проаналізували 35 відібраних за певними критеріями державних стратегічних документів і розробили пропозиції та рекомендації щодо заходів, яких треба вжити, щоб забезпечити кращу інкорпорацію ЦСР у державну політику України.

Для того щоб Україна у своєму розвитку дотримувалася загальносвітових напрямів глобальної трансформації, слід якнайшвидше створити систему ухвалення стратегічних рішень, що дозволить скористатися всіма перевагами глобалізації як засобу вирішення проблем усього людства й одночасно відповісти на специфічні для України виклики.

Дослідження відбувалося за підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ) та у співпраці з Програмою розвитку ООН в Україні.