Удосконалення моделі оптового ринку електроенергії в Україні


Світлана Чекунова, провідна експертка енергетичних програм Центру Разумкова, проаналізувала поточний стан оптового ринку електроенергії в Україні та запропонувала рекомендації щодо стабілізації моделі ринку.

Минуло вже два роки з початку роботи ринку (1 липня 2019 р.), проте модель зберігає адміністративні втручання у вигляді обмежень цін, участі на ринку та торговельних обмежень, тарифів, що не відображають витрат, зобов’язань щодо надання державних послуг (PSO) та можливості імпорту електроенергії з країн-нечленів Європейського енергетичного співтовариства.

Існуюча модель ринку електроенергії функціонує з викривленнями в усіх її сегментах та в умовах фінансової нестабільності державних енергогенеруючих компаній, боргової кризи, несприятливого інвестиційного клімату, нестабільного сектору відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

У цій статті представлено аналіз факторів, що вплинули на функціонування оптового ринку електроенергії в Україні протягом першого півріччя 2021 року, та викладено пропозиції щодо стабілізації моделі ринку.

Читати далі (англійською)