Стати членом Офісу


Критерії членства

Членом Офісу українських аналітичних центрів в Брюсселі можуть стати як неурядові організаціі так і окремі експерти, які поділяють цілі Офісу з промотування майбутнього членства України в ЄС та бажають його активно підтримувати.

Окрім цього, неурядові організації мають відповідати наступним критеріям:

 1. Бути аналітичним центром або проводити дослідження в сфері суспільного розвитку. Ця діяльність, зокрема, включає: дослідження, розробку політики та рекомендацій, взаємодію з державними органами та органами місцевого самоврядування з впровадження політики, моніторинг суспільного розвитку тощо.
 2. Бути зареєстрованою неурядовою неприбутковою організацією, яка дотримується стандартів міжнародного аудиту для неприбуткових організацій: зареєстрована відповідно до законодавства країни та веде свою діяльність відповідно до стандартів, визначених законодавством країни та рекомендаціями аудиту.

Як стати членом Офісу

Щоб стати членом Офісу потрібно:

 1. Заповнити заяву на вступ англійською та українською мовами, роздрукувати обидві заяви, та завірити їх підписом посадової особи та печаткою. Анкету слід надіслати до Офісу на електронну пошту [email protected];
 2. Додати до заяви копію документів:
  • підтвердження реєстрації організації, яка подає заявку на членство. Кандидати на індивідуальне членство мають надіслати своє резюме (українською мовою);
  • рішення керівного органу організації щодо подання заявки на вступ до Офісу.

3. Cплатити членський внесок (після отримання рішення Правління Офісу про прийняття організації до лав членів).

Розмір внесків затверджено Правлінням Офісу і складають:

Вартість дійсного членства для організації – члена складає 800 євро на рік, асоційованого членства – 400 євро на рік, індивідуального членства – 100 євро на рік.

Типи членства

Членами організації (дійсними або асоційованими) можуть бути неурядові організації (аналітичні центри) або індивідууми (експерти, які не афілійовані з аналітичними центрами). Дійсними членами можуть бути українські неурядові організації, які прийняли відповідне рішення. Асоційованими членами можуть бути українські організації, які прийняли відповідне рішення, неукраїнські організації та індивідууми.

 Організації набувають дійсний тип членства, якщо вони:

 • є неурядовим аналітичним центром / дослідницькою організацією, зареєстрованою в Україні
 • відповідають критеріям членства
 • вирішили набути статус дійсного члена.

Організації набувають асоційований тип членства, якщо вони:

 • є неурядовим аналітичним центром / дослідницькою організацією, зареєстрованою в Україні або в іншій країні
 • відповідають критеріям членства
 • вирішили набути статус асоційованого члена.

Індивідууми набувають асоційований тип членства.

Членство дійсне протягом поточного року до 31 грудня.