Зріз ОПОРИ щодо забезпечення політичної неупередженості держслужбовців та службовців місцевого самоврядування на виборах Президента


Забезпечення політичної неупередженості посадових осіб органів влади є важливим і складним завданням для держави. Багаторівневість і комплексність системи гарантій невтручання посадовців у політичний і виборчий процеси пояснюється неможливістю обмежитися лише формальними заборонами. Законодавчі заборони повинні бути поєднані з попередженням зловживань адміністративними ресурсами під час виборів, ефективним застосуванням санкцій та формуванням широкого суспільного несприйняття втручання владних суб’єктів у виборчий процес. Не тільки країни з нестабільними правовими режимами та практиками, а й розвинені демократичні держави знаходяться у постійному пошуку дієвих запобіжників від такого роду зловживань. Від успішності цих зусиль прямо залежить дотримання державою базових стандартів виборів, серед яких рівність можливостей кандидатів, вільне волевиявлення та конкурентність виборчого процесу, неупередженість виборчої адміністрації та інші.

Напередодні початку чергових виборів Президента України ОПОРА звертає увагу посадових осіб органів влади усіх рівнів на необхідність неухильного дотримання вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів під час виборів.

Читати далі