Найпровальніші реформи в Україні – політико-правові


За результатами внутрішнього експертного опитування в межах громадської ініціативи Реанімаційний пакет реформ найбільш провальними реформами в України є виборчата, поруч з нею  – конституційна.

Аналіз просування виборчої реформи в парламенті свідчить про відсутність намірів її впровадження:

  • Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя виніс на голосування Верховної Ради всі п’ять проектів виборчих законів, без надання жодних рекомендацій щодо ухвалення одного з них;
  • спеціально створена робоча група при спікері фактично імітує роботу;
  • в порядку денному парламенту не видно законопроектів щодо виборчої реформи.

В експертному середовищі сформувалася позиція, що необхідним є зміна виборчої системи для парламентських виборів, а саме запровадження пропорційної виборчої системи з голосуванням у регіональних округах. Разом зі зміною виборчої системи також важливо уніфікувати процедурні положення виборчих законів, ввести пропорційні санкції за порушення у виборчій сфері та забезпечити невідворотність покарання, істотно обмежити або заборонити теле- та радіорекламу політичних партій та рекламу на зовнішніх носіях, реформувати Центральну виборчу комісію та підвищити професіоналізм членів нижчих виборчих комісій.

Читати далі