Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел: зміни в системі підтримки та фінансові виклики


DiXi Group підготувала позиційну записку “Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел: зміни в системі підтримки та фінансові виклики”.

Україна як держава повинна забезпечити виконання міжнародно-правових зобов’язань в енергетиці. Зокрема, з положень відповідних договорів (Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, Паризької угоди) випливає зобов’язання підтримувати розвиток “зеленої” енергетики та перехід до низьковуглецевої економіки. Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, вимагає створення схем підтримки ВДЕ на засадах прозорості, недискримінації, конкуренції та економічної доцільності. Таким чином, підтримка ВДЕ має бути не даниною моді або підіграванням окремим групам інтересів, а пріоритетом національної енергетичної політики.

Ситуація, що виникла на ринку електроенергії ще восени 2019 року, була спричинена низкою рішень попередніх складів уряду та парламенту. Ці рішення створили систему “зеленого” тарифу, яку уряд був не в змозі підтримати за допомогою існуючих механізмів, а також уповільнили впровадження більш конкурентної та ефективної системи аукціонів.

Читати далі