Реформування вищої освіти в Україні: фінансове забезпечення


Світлана Топалова, експерт аналітичного центру «Обсерваторія демократії», проаналізувала ситуацію з  фінансуванням витрат на розвиток вищої освіти в Україні.

Мета реформи вищої освіти, що проводиться в Україні, – інтеграція до європейського освітнього простору. Тож якість освітніх послуг і масштаби наукових досягнень українських  університетів мають ставати співвідносними із відповідними європейськими показниками. Реалізація амбітної реформи вимагає належного фінансового забезпечення.  Яскравим свідченням реальності чи декларативності реформаторських намірів влади є видатки, закладені у Державний бюджет України на 2019 рік.

Однією із головних реформаторських новацій у сфері вищої освіти стала зміна підходу до фінансування ВНЗ. Очікуваний результат –  підвищення конкуренції за ресурси. Більше коштів отримують університети, до яких ідуть абітурієнти з високими балами, у яких – більший студентський контингент, вищі показники популярності магістерських програм. Це принесло певні позитивні результати. Активізувались «конкуренція за абітурієнта» та зусилля, спрямовані на збереження контингенту і розробку привабливих освітніх програм. Однак реалії університетського життя демонструють й інші тенденції. Вельми проблематичними залишаються питання якості контингенту і наявності ресурсів для реалізації програм.

Читати далі