Індекс поточної економічної спроможності на кінець 2017р: погіршення показників зайнятості


Значення Індексу поточної економічної спроможності (Індексу), зпровадженого Центром Разумкова, станом на кінець 2017р. склало 89,5, що, хоча й суттєво вище від показника кінця 2016р., проте помітно поступається значенням Індексу упродовж липня-жовтня.

Зокрема, хоча середня номінальна заробітна плата помітно зросла у грудні 2017р. (на 17% порівняно з листопадом, переважно внаслідок традиційних виплат річних бонусів, премій тощо), проте прискорення девальвації (з приблизно 26,8 грн./$1 наприкінці жовтня до 28,0 грн./$1 наприкінці грудня), а з тим і інфляції, погіршило показники купівельної спроможності домогосподарств. Водночас, незмінність соціальних стандартів (прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії тощо) при прискоренні інфляції вказує на подальше погіршення становища малозабезпечених верств населення. Як наслідок, хоча механізмі субсидій продовжує діяти, проте ситуація з оплатою житлово-комунальних послуг погіршилася – покриття оплатою нарахованих сум в останні місяці року знизилося до 70-80% порівняно з 100-120% у ІІ-ІІІ кварталах (сплата поточних нарахувань і заборгованостей попереднього зимового сезону).

У грудні відбулося неочікуване погіршення показників зайнятості. Так, навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих місць (вакантних посад) зросло з 40-50 осіб у ІІ-ІІІ кв. до 70 наприкінці року (при тому, що чисельність наявного населення продовжує скорочуватись, у т.ч. внаслідок відпливу робочої сили).

Читати далі