Роль та місце енергетичного сектору України в глобальних енергетичних процесах


Центр Разумкова підготував публікацію, щоб проаналізувати основні тенденції розвитку глобального та вітчизняного енергетичного сектору, визначити роль України – як поточну, так і майбутню – у глобальних енергетичних процесах та поділитися цими знаннями, насамперед, зі споживачами енергії, урядом та фахівцями галузі. У більш широкому сенсі, це публікація про те, чому і як формується енергетичний світогляд України.

Трансформація енергетичного ринку в даний час є однією з найважливіших глобальних енергетичних тенденцій. У цьому контексті особливої уваги заслуговують позитивні зміни у функціонуванні європейського енергетичного ринку. Аналізуючи наслідки перетворень енергетичного ринку відповідно до Третього енергетичного пакета ЄС, поширення інноваційних технологій та розвиток відновлюваної енергетики допомагає визначити основні риси і тенденції формування сучасної енергетичної галузі та відносин між учасниками енергетичного ринку на наступні 10- 20 років і більше.

Читати далі (англійською)