Щотижневий аналіз подій 20 – 27 липня 2020 року


Венеційська комісія опублікувала висновок щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум.

13.05.2020 року Голова Верховної Ради України звернувся до Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії) з проханням надати юридичну оцінку законопроєкту «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (реєстр. № 3612), який був підготовлений робочою групою з народовладдя та внесений Президентом України 09.06.2020 року.

21.07.2020 року опубліковано терміновий Висновок (№ 990/2020), спільно підготовлений Венеційською комісією та Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ. У висновку високо оцінено відповідність законопроєкту № 3612 міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, розробленому Венеційською комісією(CDL-AD(2007)008rev-cor), Документу Копенгагенської наради Конференції з людського виміру ОБСЄ від 29.06.1990 року та Резолюції ПАРЄ 2251 (2019) «Оновлення керівних принципів для забезпечення справедливих референдумів у державах-членах Ради Європи». Мета документа не полягала в тому, щоб оцінити законопроєкт на предмет його відповідності Конституції України, національному законодавству України з питань виборів та референдуму або відповідним рішенням Конституційного Суду України.

Читати далі